Català | Castellano
Cercador

Vivències
Share |

Autor: Lluís Morell Castelló

E-Mail: · llmorell@lleida.com

«Caporal» des del 1994 fins el 1994

Recordo que una nit, el cabo de guàrdia, que és qui fa els relleus

Un dels guàrdies de la garita, a les 4 del matí, va dir que havia vist gent
caminant pel bosc que hi ha davant. De manera que vaig avisar al sargent, per avisar-lo.
El sergent va despertar als soldats que estaven dormint i se'ls va endur de patrulla.
Mentre estavan de patrulla, des d'una altra garita s'havia avistat una llum estranya als tallers del cuartel (on hi ha els camions i altres).
El sergent rep l'avís de que s'ha vist una cosa estranya, i al cap d'una estona per ràdio em diu que posi el cuartel en alerta, que hi havia foc als tallers.

Galeria imatges
Foto aéria de Gardeny
Lloc:

Lloc:

<<